Exhibitions

Gert Robijns – Make & Sleep

09/02/2013 - 19/04/2013

White – Out Studio in Knokke- Heist nodigt u graag uit voor een uniek tentoonstellingsproject van Gert Robijns.

Gert Robijns (°1972, Sint- Truiden) werkt aan een coherent oeuvre waarin sculpturale preoccupaties centraal staan. In zijn werk, waarvoor hij gebruik maakt van dagdagelijkse objecten, onderzoekt Robijns parameters zoals evenwicht, beweging, volume en compositie. Vaak vertrekt hij van gevonden voorwerpen die hij stapelt, op een rij zet of ordent volgens formele of andere overeenkomsten en tegenstellingen. Zijn werk past tot op zekere hoogte onder het minimalisme en de arte povera, maar laat zich tegelijk opmerken door de zin voor humor en relativering.

Voor zijn tentoonstelling in White- Out Studio speelt Robijns met het eigenlijke tentoonstellingsformat. De expo loopt een achttal maanden, omvat verschillende toonmomenten en drie vernissages.

Op zaterdag 9 februari 2013 opent de tentoonstelling Make. De kunstenaar toont dan een tiental nieuwe werken die onder andere een voortzetting inhouden van het eerder aangehaalde contrast tussen stilstand en beweging, massa en gewichtloosheid. Zo bestaat Duo uit twee plastiek stoelen die elkaar in evenwicht houden. Ook het koffiebekertje dat op schragen rust tart de wetten van de zwaartekracht. Sta op en ga! bestaat dan weer uit een constellatie van respectievelijk liggende en rechtstaande objecten. Verder toont Robijns ook een nieuwe reeks aquarellen waarin hij de verrotting van vlees en fruit vastlegt. In de versnelde video waarin maïszetmeel oplost in een glas water wordt eveneens een overgangsmoment weergegeven.

Het tweede luik van dit onderdeel van de tentoonstelling heet Sleep en vindt plaats vanaf 6 april. De kunstwerken worden gedeeltelijk overdekt met een afkapping in vezelplaat. Zo kan men de objecten alleen maar bekijken vanuit een bepaald perspectief, waardoor Robijns de kijkervaring van de bezoeker conditioneert. Doordat de kunstwerken maar gedeeltelijk zichtbaar zijn, verkeren ze in een soort slaaptoestand. Die benadering kan men enigszins vergelijken met het tentoonstellingsproject in het M HKA in 2003, waarvoor de kunstenaar zwart- wit replica’s maakte van bestaande werken uit de museumcollectie en die zodoende verstilde.

Op zaterdag 20 april opent de tentoonstelling Wake en worden de werken opnieuw geactiveerd tot en met 9 juni. Robijns heeft daarvoor een aantal kunstenaars uitgenodigd om de afkapping te gebruiken als sokkel voor hun eigen werk. Zo vormt de tentoonstelling een dialoog met andere kunstenaars, waarbij de spanning tussen sokkel en sculptuur, die wel vaker terugkeert bij Robijns, wordt opgevoerd.

Het luik Move, dat van 10 tot 27 juni loopt, is een window exhibition die alleen maar te zien is door de grote vitrines vanop straat. Alle kunstwerken die voordien verspreid waren over de ruimte worden als het ware samengeveegd naar de straatkant van de galerie, een handeling die ook voorkomt in eerder werk van Robijns.

Van 30 juni tot 6 september loopt Place, eveneens een window exhibition. In de galerie is een levensgrote maquette opgesteld van de White- Out Studio op een schaal van ongeveer 90 procent. Net zoals voor Het Dorp maakt Robijns een replica op haast identieke grootte. Maar waar Het Dorp een beweging naar buiten inhield, gaat het hier om een inwaartse verplaatsing. Daarbij wordt de ruimte verdubbeld, ergens op het grensgebied tussen architectuur en sculptuur.

De derde vernissage vindt plaats op zaterdag 7 september en is tegelijk het tweede luik van Place. De bezoeker kan de galerie opnieuw binnen, maar dan alleen in een tussenruimte. Zo lijkt hij, oog in oog met het schaalmodel, opnieuw voor de ingang van de galerie te staan. Daar kan men een aanzet van een filmscenario lezen over een man die in een lift verdwijnt. De eerdere verschuiving van de kunstwerken wordt zo gespiegeld op zowel ruimtelijke als fictieve wijze. Door het op zich statische format van een tentoonstelling om te ruilen voor een evoluerende benadering, bedenkt Robijns een presentatievorm die overeenkomt met de thematiek van verplaatsing en verschuiving binnen zijn oeuvre.

Sam Steverlynck