Exhibitions

Jan Dibbets – 3 X Jan Dibbets

16/04/2011 - 12/06/2011

14.04.2011 ‐ 05.06.2011
beeldende kunst Strombeek/Mechelen
project bkSM #11
3x Jan Dibbets
14.04.2011 ‐ 05.06.2011
tentoonstellingszalen Mechelen
15.04.2011 ‐ 15.05.2011
cultuurcentrum Strombeek
16.04.2011 ‐ 05.06.2011
white‐out studio Knokke‐Heist
Jan Dibbets (1941) is één van de meest invloedrijke kunstenaars van onze tijd, hij wordt dit jaar 70 en bkSM neemt deze gelegenheid te baat om niet zonder enige trots fors uit te pakken met zijn ronduit indrukwekkend werk. Jan Dibbets maakte al heel vroeg werk dat de neiging had aan te leunen bij de Italiaanse Arte Povera; werken met takkenbossen en gras waren daarvan het plastische resultaat. Met zijn vriendschap met de Britse kunstenaar Richard Long deelt hij de passie van werken met afstanden, het registeren van intervallen in tijd en ruimte en verschoof zijn werk stilaan naar de fotografie. Zonder licht geen beeld en foto’s. Via goed doordachte en gestructureerde werkmethodes zoals het serieel instellen van sluitertijden en vooropgezette diafragmainstellingen wist Jan Dibbets de tijd via fotografie visueel te maken. Een werk zoals Het invallend licht in een ruimte van het Van Abbemuseum gefotografeerd op de kortste dag (1970) toont een patchwork van 80 naast elkaar gemonteerde foto’s die telkens werden genomen met identieke tijdsverschillen die “samen” het invallend licht documenteren van de kortste dag in het befaamde museum.
Jan Dibbets verbeterde de a priori vertekeningen in de weergave van het perspectief bij de fotografische representatie en corrigeerde het te fotografen “ding” in die mate dat het wel bijvoorbeeld als een perfect vierkant kon worden weergegeven op de foto.
Jan Dibbets werkte aan een oeuvre dat ontstond vanuit een verlangen naar experiment, de behoefte naar ordening en vanuit zijn intense interesse voor de Hollandse schilderkunst waar het “horizontale” van land en zee overheerst naast onthechte (binnen)architectuur.
De nauwkeurige waarneming van de omgeving staat bij dit alles centraal; zelfs reflecties op de glimmende carrosserie van auto’s ontgingen hem niet bij het registeren van lichtspiegelingen in kleur. In later werk werden haast maniakaal tot stand gekomen monochrome schilderijen de drager voor foto’s met uitzichten “ergens” op “buiten”; glasramen van kerken werden met een zelfde intense liefde voor licht en kleur omgezet tot tijdloze en permanent (verschijnings)wijzigende “structuren”.
Het oeuvre van Jan Dibbets ontstaat vanuit een leergierige poëtische intelligentie en weet de kijker visueel scherp in de ban te houden voor het licht dat in zijn werk niet zelden leesbaar wordt.
In de mooie tentoonstellingszalen van cultuurcentrum Mechelen wordt een ruim overzicht geboden van het vroege werk van Jan Dibbets.
In cultuurcentrum Strombeek wordt de nadruk gelegd op de horizon; de magische, ongrijpbare lijn tussen land en lucht en tussen land en zee. In Strombeek bedenkt Jan Dibbets een volkomen nieuwe architectuur.
In de White‐Out studio in Knokke wordt de aandacht gericht op het vroege drukwerk van Jan Dibbets; tal van sprankelende drukwerken waarin het visueel plezier van instructies en vooraf bepaalde gedragingen in het verlengde ligt van wat onder de noemer “conceptuele kunst” wordt gerekend.
“Jan Dibbets 3X” wordt een tentoonstelling van formaat en belang en wordt gelardeerd met een aantal omkaderende activiteiten alsook met de uitgave van een bkSM‐cahier waarin twee nieuwe essays verschijnen van Sven Beckstette (hoofdredacteur Texte zur Kunst, Berlijn) en Yves Aupetitallot (directeur “Magasin”, Grenoble); fotografe Kristien Daem zorgt voor de foto’s.
Vernissage in het Cultureel Centrum te Mechelen op donderdag 14 april van 19 tot 21u30
Inleiding door de heer Jos Van Rillaer – Administrateur generaal van het agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap.
14.04.2011 ‐ 05.06.2011 tentoonstellingszalen Mechelen
Tentoonstellingszalen Mechelen, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen
T. 015 29 40 00 – www.cultuurcentrummechelen.be – cultuurcentrum@mechelen.be
open: donderdag‐ zondag van 11u tot 18u
Vernissage in het Cultureel Centrum te Strombeek op vrijdag 15 april vanaf 19u
Inleiding door de heer Lodewijk De Witte – Gouverneur van de Provincie Vlaams Brabant
15.04.2011 ‐ 15.05.2011 cultuurcentrum Strombeek
Cultuurcentrum Strombeek, Gemeenteplein, 1853 Strombeek‐Bever
T. 02 263 03 43 – www.ccstrombeek.be – info@ccstrombeek.be
Elke dag open van 9u tot 22u
Vernissage in de studio White‐Out te Knokke‐Heist op zaterdag 16 april van 16u tot 19u
Om 19 u is er een debat met Seth Siegelaub !
16.04.2011 ‐ 05.06.2011 white‐out studio Knokke‐Heist
White‐Out Studio Knokke‐Heist, Van Bunnenlaan 58A, 8300 Knokke‐Heist
T. 050 62 93 63 – www.whiteoutstudio.be – info@whiteoutstudio.be
Open van woensdag tot zondag van 14u tot 18u
De toegang tot dit event is gratis
Persopening op vrijdag 15/04 om 11u in Mechelen – 13u Strombeek + perslunch
In aanwezigheid van Jan Dibbets en Seth Siegelaub
Persinformatie en beelden in HR : Gerrie Soetaert Press & Communication
Gerrie.soetaert@skynet.be
+32 (0) 475/ 47 98 69

****************

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
14.04.2011 ‐ 05.06.2011
arts plastiques à Strombeek/Mechelen
projet bkSM #11
3x Jan Dibbets
14.04.2011 ‐ 05.06.2011
centre culturel de Malines
15.04.2011 ‐ 15.05.2011
centre culturel de Strombeek
16.04.2011 ‐ 05.06.2011
studio white‐out à Knokke‐Heist
Le Néerlandais Jan Dibbets (1941) est l’un des artistes les plus marquants de notre époque. Cette année, à l’occasion de son
septantième anniversaire, le centre d’arts plastiques de Strombeek/Malines bkSM (beeldkunst Strombeek/Mechelen) est
fier de présenter une rétrospective de son oeuvre magistrale.
Dès le début des années 1970, l’oeuvre de Jan Dibbets s’est inspirée du courant italien Arte Povera en travaillant avec des fagots, de l’herbe et du néon pour ses créations plasticiennes. Il partage, avec son ami de longue date, le Britannique Richard Long, la passion du travail sur les distances, de l’enregistrement des intervalles de temps et d’espace, ce qui l’amène progressivement à la photographie. Sans lumière, il n’y a ni images ni photos.
En recourant à des méthodes de travail bien étudiées, comme le réglage sériel de temps d’obturation et des préréglages du diaphragme, Jan Dibbets a réussi à travers ses réalisations photographiques à révéler la dimension visuelle du temps. Une oeuvre comme « Het invallend licht in een ruimte van het Van Abbemuseum gefotografeerd op de kortste dag » (1970)
montre un patchwork de photos montées l’une à côté de l’autre, chacune d’entre elles ayant été prise après un intervalle de temps identique. Vues « ensemble », elles dépeignent la lumière pénétrant dans le célèbre musée le jour le plus court de l’année. L’un des nombreux chefs d’oeuvre à voir dans cette exposition « 3x Dibbets » !
S’agissant de la représentation photographique, Jan Dibbets a corrigé les distorsions présupposées dans le rendu de la perspective. Pour ce faire, il a corrigé « l’objet » à photographier au point, par exemple, qu’il apparaisse comme un carré parfait sur la photo. L’illusion d’une photo !
Jan Dibbets a construit une oeuvre magistrale, née d’un désir d’expérimentation, du besoin de planification en partant d’une passion pour l’art pictural néerlandais où domine « l’horizontalité » de la terre et de la mer à côté d’une architecture (intérieure) détachée.
L’observation minutieuse de l’environnement est au coeur de sa démarche artistique ; même les miroitements d’une carrosserie étincelante ne lui échappent pas lorsqu’il s’agit de capter les reflets lumineux de couleurs. Dans son oeuvre ultérieure, marquée par une lente maturation et un travail intensif, des peintures monochromes serviront de support à des photos offrant une vue sur « l’extérieur » ; des vitraux d’églises seront transformés, avec la même passion intense pour la lumière et la couleur, en « structures » en trompe‐l’oeil intemporelles et permanentes.
L’oeuvre de Jan Dibbets est l’émanation d’une intelligence poétique curieuse qui réussit à concentrer le regard du spectateur sur la lumière qui, dans ses réalisations, prend littéralement « forme » et devient lisible.
Les belles salles d’exposition du centre culturel de Malines proposent un large aperçu de l’oeuvre passée, et par conséquent historique, de Jan Dibbets.
Le centre culturel de Strombeek met l’accent sur l’horizon : la ligne magique et insaisissable entre la terre et le ciel, entre la terre et la mer. À Strombeek, Jan Dibbets pense une toute nouvelle architecture.
Le studio White‐Out à Knokke s’intéresse surtout aux premières oeuvres étincelantes de sérigraphie de Jan Dibbets où le plaisir visuel de l’art de l’instruction se situe dans le prolongement de ce que l’on classe sous le dénominateur d’« art conceptuel ».
« Jan Dibbets 3X » est une exposition unique, de première grandeur, s’accompagnant d’activités connexes et de la parution d’un cahier bkSM comprenant deux nouveaux articles de Sven Beckstette (rédacteur en chef de Texte zur Kunst, Berlin) et d’Yves Aupetitallot (directeur de « Magasin », Grenoble). Kristien Daem s’est chargée de la photographie de l’événement.
Vernissage dans les salles d’exposition du centre culturel de Malines le jeudi 14 avril de 19 h à 21 h 30
Introduction : M. Jos Van Rillaer – Administrateur général des arts et du patrimoine
14.04.2011 ‐ 05.06.2011
Tentoonstellingszalen (Salles d’exposition) Mechelen, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen
T. 015 29 40 00 – www.cultuurcentrummechelen.be – cultuurcentrum@mechelen.be
ouvert: jeudi‐dimanche, de 11:00h à 18:00h
Vernissage au centre culturel de Strombeek le vendredi 15 avril à partir de 19 h
Introduction : M. Lodewijk De Witte ‐ Gouverneur de la province du Brabant flamand
15.04.2011 ‐ 15.05.2011
Cultuurcentrum (cultural centre) Strombeek, Gemeenteplein, 1853 Strombeek‐Bever
T. 02 263 03 43 – www.ccstrombeek.be – info@ccstrombeek.be
ouvert: tous les jours, de 09:00h à 22:00h
Vernissage au studio White‐Out à Knokke‐Heist le samedi 16 avril de 16 h à 19 h.
À 19 h, débat avec Seth Siegelaub !
16.04.2011 ‐ 05.06.2011
White‐Out Studio Knokke‐Heist, Van Bunnenlaan 58A, 8300 Knokke‐Heist
T. 050 62 93 63 – www.whiteoutstudio.be – info@whiteoutstudio.be
ouvert: mercredi‐dimanche, de 14:00h à 18:00h
L’accès à cet événement est entièrement gratuit !
Présentation Presse 15/04 à 11h Mechelen – 13h Strombeek + lunch
avec Jan Dibbets et Seth Siegelaub
Information Presse Gerrie Soetaert Press & Communication
Pour des images en HR veuillez contacter
Gerrie.soetaert@skynet.be
+32 (0) 475/ 47 98 69

****************

PRESS RELEASE
14.04.2011 ‐ 05.06.2011
beeldende kunst Strombeek/Mechelen
project bkSM #11
3x Jan Dibbets
14.04.2011 ‐ 05.06.2011
Exhibition halls Mechelen
15.04.2011 ‐ 15.05.2011
Cultuurcentrum (cultural centre) Strombeek
16.04.2011 ‐ 05.06.2011
White‐Out Studio Knokke‐Heist
The Dutch artist Jan Dibbets (1941) is one of the most influential artists of our time. He will be celebrating his 70th birthday this year and bkSM (beeldende kunst Strombeek/Mechelen) is taking advantage of this opportunity to pull out all the stops and exhibit his incredible impressive work with a great deal of pride.
As early as the late nineteen sixties, Jan Dibbets created work which tended to lean towards the Italian Arte Povera; works with bundles of twigs, grass, and neon were the expressive result. With the British artist Richard Long, he shares an early friendship as well as the passion of working with distances, registering intervals in time and space, gradually transferring his work to photography. Without light there is no image, no photos.
Well‐thought out and structured working methods, such as interval settings of shutter times and pre‐programmed diafragma settings, enabled Jan Dibbets to visualise time via photography. A work such as Het invallend licht in een ruimte van het Van Abbemuseum gefotografeerd op de kortste dag (The Shortest Day at the Van Abbemuseum)(1970) shows a patchwork of 80 photos mounted next to one another, each taken with identical time differences which “together” document the incoming light of the shortest day in the famous museum. It is just one of the many masterpieces which will be on display at the “3x Dibbets” expo!
Jan Dibbets improved the a priori distortion in the reproduction of perspective in the photographic representation and then
corrected the “thing” to be photographed to the extent that it, for example, could be reproduced as a perfect square in the photo. The illusion of a photo!
Jan Dibbets worked on a master oeuvre born from a desire to experiment, the need for order, and an intense interest for the Dutch art of painting in which the “horizontal” of land and sea dominates against disjointed (interior) architecture.
The concise observation of the environment is central; even reflections on the glistening bodywork of cars did not escape him when registering light reflections in colour. In later work, time and labour consuming monochrome paintings became the framework for photos with an “outdoor” view; glass windows in churches, with the same intense love for light and colour, were transformed into timeless and permanently (in appearance) altering “structures”.
Jan Dibbets’s oeuvre stems from an inquisitive, poetic intelligence which grasps the viewer with a visual sharpness, attention being thus compelled to the light that literally takes “form” and becomes legible in his works.
In the beautiful exhibition halls of cultuurcentrum Mechelen, a wide overview of the earlier, consequently historical work of Jan Dibbets is on offer.
In cultuurcentrum Strombeek, emphasis is placed on the horizon; the magical, intangible line between land and sky and between land and sea. Jan Dibbets creates a completely new type of architecture in Strombeek.
In the White‐Out studio in Knokke, attention is focused on Jan Dibbets’s early print work; scores of brilliant prints in which the visual pleasure of the art of instruction lies in line with what we know under the name “conceptual art”.
“Jan Dibbets 3X” is a unique, must‐see exhibition of size and importance interspersed with a number of contextual activities as well as the publication of a bkSM copybook containing two new essays by Sven Beckstette (Editor in Chief of Texte zur Kunst, Berlin) and Yves Aupetitallot (Director “Magasin”, Grenoble); with photos from photographer Kristien Daem.
Preview in the exhibition halls of Cultuurcentrum Mechelen on Thursday 14 April from 7 p.m. to 9:30 p.m.
Introduction: Mr Jos Van Rillaer – Administrator General Arts & Heritage, Flemish Community
14.04.2011 ‐ 05.06.2011
Tentoonstellingszalen (Exhibition halls) Mechelen, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen
T. 015 29 40 00 – www.cultuurcentrummechelen.be – cultuurcentrum@mechelen.be
open: Thursday‐Sunday, 11 a.m. – 6 p.m.
Preview in Cultuurcentrum Strombeek on Friday 15 April from 7 p.m.
Introduction: Mr Lodewijk De Witte ‐ Provincial Governor of Flemish Brabant
15.04.2011 ‐ 15.05.2011
Cultuurcentrum (cultural centre) Strombeek, Gemeenteplein, 1853 Strombeek‐Bever
T. 02 263 03 43 – www.ccstrombeek.be – info@ccstrombeek.be
open: daily, 9 a.m. – 10 p.m.
Preview in White‐Out Studio in Knokke‐Heist on Saturday 16 April from 4 p.m. to 7 p.m.
Talk with Seth Siegelaub at 7 p.m.!
16.04.2011 ‐ 05.06.2011
White‐Out Studio Knokke‐Heist, Van Bunnenlaan 58A, 8300 Knokke‐Heist
T. 050 62 93 63 – www.whiteoutstudio.be – info@whiteoutstudio.be
open: Wednesday‐Sunday, 2 p.m. – 6 p.m.
This project can be visited completely free of charge!
PRESS PREVIEW 15/04 11am Mechelen – 1pm Strombeek + press lunch
with Jan Dibbets and Seth Siegelaub
PRESS INFORMATION Gerrie Soetaert Press & Communication
For HR images, please contact
Gerrie.soetaert@skynet.be
+32 (0) 475/ 47 98 69